როგორ დავარეგისტრიროთ ადამიანი მოხუცებულთა სახლში, საქართველოში

სახლში, საქართველოში

სიბერეში ადამიანს ხშირად სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, მაგრამ ნათესავები ყოველთვის როდი ახერხებენ მუდმივად მის გვერდით ყოფნას. ასეთ შემთხვევებში ჩნდება კითხვა, როგორ დავარეგისტრიროთ ადამიანი მოხუცებულთა სახლში? და რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება ისე, რომ მან მიიღოს საჭირო მხარდაჭერა და ზრუნვა?

არსებობს, როგორც საბიუჯეტო დაწესებულებები, ასევე კომერციული ორგანიზაციებიც, რომლებიც იყვანენ სტუმრებს საკონტრაქტო პირობებით. რა საბუთები უნდა წარვადგინო მოხუცებულთა სახლში ინვალიდის ან ნათესავის რეგისტრაციისთვის? და ვის არ აიყვანენ ასეთ დაწესებულებებში ანაზღაურებითაც კი?

ხანდაზმულთა სახლი: ვის იყვანენ სახელმწიფო და კომერციულ დაწესებულებებში?

იმ პანსიონატებში, რომლებიც ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან, შესაძლებელია მხოლოდ საპენსიო ასაკის მარტოხელა პირების, ასევე I-II ჯგუფის ინვალიდების რეგისტრაცია. კომერციულ დაწესებულებებში ასეთი შეზღუდვები არ არსებობს.

როგორ დავარეგისტრიროთ ნათესავი ხანდაზმულთა სახლში? რა ასაკიდან და ვის იყვანენ კერძო დაწესებულებებში?  ნებისმიერი პირი, რომელსაც არ აწუხებს დაავადებები, შეიძლება დარეგისტრირდეს კომერციულ დაწესებულებაში, იმ პირობით, თუ მას ჰყავს მეურვე. სწორედ მეურვეს შეუძლია დაარეგისტრიროს მეურვეობის ქვეშ მყოფი პირი პანსიონატში  და უნდა გადაიხადოს მოხუცის ყოფნა დაწესებულების კედლებში.

ვის არ იყვანენ მოხუცებულთა სახლში? საბიუჯეტო დაწესებულებაში შეუძლებელია ისეთი პირის დარეგისტრირება, რომლის ოჯახის წევრებიც არიან დასაქმებულები. კომერციული და სახელმწიფო ხანდაზმულთა სახლში არასდროს აიყვანენ ისეთ პირებს, რომლებსაც აწუხებთ:

  •   სხვადასხვა სახის მავნე დამოკიდებულებები;
  •   ინფექციური დაავადებები, დერმატოლოგიური დარღვევები;
  •   ონკოლოგიური ავადმყოფობა, შიდსი ან ეპილეფსია;
  •   მძიმე ფსიქიკური დარღვევები (ალცჰეიმერის სინდრომისა და დემენციის გარდა).

როგორ დავარეგისტრიროთ ადამიანი ხანდაზმულთა სახლში?

მოხუცი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სახელმწიფო დაწესებულებაში რეგისტრაციისთვის დაგჭირდებათ დოკუმენტების მნიშვნელოვანი პაკეტის შეგროვება. იგი მოიცავს სამედიცინო გამოკვლევების შედეგებს, პენსიონერის პასპორტის ასლს, ცნობას მისი ოჯახის წევრებისა და პენსიის ოდენობის შესახებ, ასევე სოციალურ მუშაკთა დასკვნას, სადაც უნდა იყოს მითითებული საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე.

რა დოკუმენტებია საჭირო იმისათვის, რომ განვათავსოთ მოხუცი ნათესავი კერძო ხანდაზმულთა სახლში? გაცილებით იოლია ახლობელი ადამიანის დარეგისტრირება ასეთ დაწესებულებაში, რადგან ამ შემთხვევაში მომსახურება იქნება ფასიანი.

როგორ დავარეგისტრიროთ ნათესავი კომერციული ტიპის ხანდაზმულთა სახლში? საკმარისი იქნება შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:

  •   სამედიცინო ბარათი – ის უნდა შეიცავდეს ექიმის მიერ პირის გამოკვლევის უახლეს შედეგებს და ფლუოროგრაფიულ სურათს;
  •   ცნობა, სადაც მითითებული იქნება, რომ ადამიანს არ აწუხებს ონკოლოგიური და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები;
  •   თავად მოხუცის და მისი ნათესავის, ან მეურვის, ვინც იხდის ხანდაზმულთა სახლში ყოფნის ხარჯებს, პასპორტის ასლი.

თქვენი დროისა და ნერვების დაზოგვის მიზნით, უმჯობესია დაარეგისტრიროთ თქვენი ახლობელი ადამიანი ან ინვალიდი კომერციული ტიპის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. ვინაიდან მასში მომსახურება ფასიანია, იქ ყველა სტუმარი ცხოვრობს კომფორტულ და 24 საათიანი ზრუნვის პირობებში.